Om oss

Drammen Fjernvarme AS startet utbyggingen av fjernvarmesystemet i 1984. Siden den gang har vi fortsatt å utvide og fornye oss for å sikre god leveranse av fjernvarme til næringslivet og til privatpersoner. Vårt formål er å eie, utvikle, vedlikeholde, selge og drive effektive fjernvarmesystemer, anlegg og tjenester. Dette gjør vi får å skape en sikker, effektiv og ressursriktig produksjon og distribusjon av termisk energi.


Visjon av Drammen Fjernvarme AS

Vår langsiktige visjon er at Drammen Fjernvarme AS skal være ledende i sitt markedsområde, fjernvarme. Vi ønsker å være et ledende selskap i produksjon, distribusjon og salg av termisk energi, og andre tilhørende tjenester. Samtidig ønsker vi også å være et konkurransegunstig firma som setter fokus på god behandling og service av våre eksisterende og fremtidige kunder og brukere.


Drammen Fjernvarme AS ønsker å videreføre og videreutvikle eksisterende infrastrukturell virksomhet og tjenester innenfor sitt geografiske markedsområde på Østlandet. Vi søker å fremme et bedre miljø, samt å øke energifleksibilitet og ha mer effektiv bruk av naturressurser.


Her finner du Drammen Fjernvarme AS

Vi er tilgjengelig for deg som bor i nærheten av vår adresse, Jacob Borchs gate 5, 3012 Drammen. Du kan også nå oss på telefon og mail. Ved akutte behov kan du ringe oss på vakttelefonen utenfor åpningstiden.


Ta kontakt for mer informasjon om fjernvarme.
Trykk på bildet for historikk
Historikk (Trykk på bildet)


Trykk på bildet for å se produksjonsanlegg
Produksjonsanlegg (trykk på bildet)

www.fjernvarme.no

Macron foreslår en kraftig økning av minsteprisen på CO2-utslipp

- Ugyldig datoformat
Frankrikes president Emmanuel Macron foreslår å øke minsteprisen for CO2-utslipp til 30 euro per tonn – en seksdobling av det som betales i dag. Det vil gi Frankrike store konkurransefortrinn overfor Tyskland, skriver avisen die Welt.

Flomvoll vil sikre Trysil Fjernvarme videre drift

- Ugyldig datoformat
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, inngikk kommunen og de to bedriftene onsdag avtaler som vil forhindre dette i fremtiden. Partene har blitt enige om å bygge en flomvoll på nord- og østsiden av industritomtene. NVE vil bidra med halvparten av kostnadene på om lag 29 millioner kroner.