Om oss

Drammen Fjernvarme AS startet utbyggingen av fjernvarmesystemet i 1984. Siden den gang har vi fortsatt å utvide og fornye oss for å sikre god leveranse av fjernvarme til næringslivet og til privatpersoner. Vårt formål er å eie, utvikle, vedlikeholde, selge og drive effektive fjernvarmesystemer, anlegg og tjenester. Dette gjør vi får å skape en sikker, effektiv og ressursriktig produksjon og distribusjon av termisk energi.


Visjon av Drammen Fjernvarme AS

Vår langsiktige visjon er at Drammen Fjernvarme AS skal være ledende i sitt markedsområde, fjernvarme. Vi ønsker å være et ledende selskap i produksjon, distribusjon og salg av termisk energi, og andre tilhørende tjenester. Samtidig ønsker vi også å være et konkurransegunstig firma som setter fokus på god behandling og service av våre eksisterende og fremtidige kunder og brukere.


Drammen Fjernvarme AS ønsker å videreføre og videreutvikle eksisterende infrastrukturell virksomhet og tjenester innenfor sitt geografiske markedsområde på Østlandet. Vi søker å fremme et bedre miljø, samt å øke energifleksibilitet og ha mer effektiv bruk av naturressurser.


Her finner du Drammen Fjernvarme AS

Vi er tilgjengelig for deg som bor i nærheten av vår adresse, Jacob Borchs gate 5, 3012 Drammen. Du kan også nå oss på telefon og mail. Ved akutte behov kan du ringe oss på vakttelefonen utenfor åpningstiden.


Ta kontakt for mer informasjon om fjernvarme.
Trykk på bildet for historikk
Historikk (Trykk på bildet)


Trykk på bildet for å se produksjonsanlegg
Produksjonsanlegg (trykk på bildet)

www.fjernvarme.no

Klimaeffekten varierer - avhengig av type bioenergi

- Ugyldig datoformat

Pellets fra raskt voksende løvtrær på svenske åkrer har en avkjølende effekt på jordens temperatur, mens bruk av pellets fra grener og topper har motsatt effekt. Det viser en doktoravhandling ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Begge disse brenslene er imidlertid mye bedre for klimaet enn fossilt kull.

Lokalt bioenergiselskap gikk av med seieren

- Ugyldig datoformat
Det var kun 0,09 poeng som gjorde at det nyetablerte selskapet Tingvoll Flis & Varme AS vant fjernvarmekontrakten med Tingvoll kommune, i konkurranse med Norsk Bioenergi.