Om oss

Drammen Fjernvarme AS startet utbyggingen av fjernvarmesystemet i 1984. Siden den gang har vi fortsatt å utvide og fornye oss for å sikre god leveranse av fjernvarme til næringslivet og til privatpersoner. Vårt formål er å eie, utvikle, vedlikeholde, selge og drive effektive fjernvarmesystemer, anlegg og tjenester. Dette gjør vi får å skape en sikker, effektiv og ressursriktig produksjon og distribusjon av termisk energi.


Visjon av Drammen Fjernvarme AS

Vår langsiktige visjon er at Drammen Fjernvarme AS skal være ledende i sitt markedsområde, fjernvarme. Vi ønsker å være et ledende selskap i produksjon, distribusjon og salg av termisk energi, og andre tilhørende tjenester. Samtidig ønsker vi også å være et konkurransegunstig firma som setter fokus på god behandling og service av våre eksisterende og fremtidige kunder og brukere.


Drammen Fjernvarme AS ønsker å videreføre og videreutvikle eksisterende infrastrukturell virksomhet og tjenester innenfor sitt geografiske markedsområde på Østlandet. Vi søker å fremme et bedre miljø, samt å øke energifleksibilitet og ha mer effektiv bruk av naturressurser.


Her finner du Drammen Fjernvarme AS

Vi er tilgjengelig for deg som bor i nærheten av vår adresse, Jacob Borchs gate 5, 3012 Drammen. Du kan også nå oss på telefon og mail. Ved akutte behov kan du ringe oss på vakttelefonen utenfor åpningstiden.


Ta kontakt for mer informasjon om fjernvarme.
Trykk på bildet for historikk
Historikk (Trykk på bildet)


Trykk på bildet for å se produksjonsanlegg
Produksjonsanlegg (trykk på bildet)

www.fjernvarme.no

Oslo kommune kjøper og splitter Hafslund

- Ugyldig datoformat
Oslo kommune og det finske energikonsernet Fortum er blitt enige om at Oslo skal kjøpe Fortums aksjer i kraftselskapet. Det kommer fram i en børsmelding onsdag morgen. Selskapet vil deretter bli restrukturert. Varme vil erverve 100 prosent av Klemetsrudanlegget fra Oslo Kommune hvoretter Fortum og Oslo kommue vil kjøpe 50 prosent hver av aksjene i Varme inkludert Klemetsrudanlegget fra Nye Hafslund.

Dansk professor: Tysk gigantbatteri et stort feilskudd

- Ugyldig datoformat
Europas største batteri skal installeres i Nord-Tyskland nær grensen til Danmark. Den danske energiprofessoren Brian Vad Mathiesen med spesialfelt energiplanlegging, mener det er et feilskudd av dimensjoner, og at varmepumper ville vært en bedre løsning. Ifølge professoren kunne da både el- og varmekundene fått glede av investeringen.