Om oss

Drammen Fjernvarmes formål er å eie, utvikle, vedlikeholde, selge og drive effektive fjernvarmesystemer, anlegg og tjenester for sikker, effektiv og miljø samt ressursriktig produksjon og distribusjon av termisk energi.


Vår langsiktige visjon:

Drammen Fjernvarme skal være ledene i sitt markedsområde med tanke på:
-Produksjon, distribusjon og salg av termisk energi, - og dertil hørende tjenesster
-Service til eksisterende og fremtidige potensielle brukere

Selvskapet skal videreføre og videreutvikle eksisterende infrastrukturell virksomhet og tjenester innenfor sitt geografiske markedsområde.
Gjennom dette vil Selvskapet søke å fremme bedre miljø samt øket energifleksibilitet og mer effektiv bruk av naturressurser.
Trykk på bildet for historikk
Historikk (Trykk på bildet)


Trykk på bildet for å se produksjonsanlegg
Produksjonsanlegg (trykk på bildet)