Text

 

 

 

Leverandør av fjernvarme til næringslivet og privatpersoner

siden 1984

 

Button
Text
Click here to edit text
Text

 

Priser og vilkår

 

Text

Priser og vilkår
Hos oss faktureres forbruket basert på kundens virkelig forbruk av fjernvarme, time for time målt i kilowattime (kWh).

Det settes en pris for fjernvarme hver time, som er summen av spotprisen for den aktuelle timen. I tillegg kommer påslag som multipliseres med forbruket av fjernvarme for den samme timen. Påslaget vil variere naturlig gjennom året og justeres når rammebetingelsene tilsier dette. Ved justeringer av påslaget vil dette bli opplyst på www.df.no og/eller via epost.

 
Text

Pris og tariff
Nedenfor får du en oversikt over hvilke tariffer vi opererer med til kunder i privat og i næringslivet. Les gjerne mer omtariffbeskrivelse av næring / gatevarme og tariffbeskrivelse privat.


Pristabellen er gjeldende per januar 2018 og følger spotpris, sommer- og vinterperioden. Det er det høyeste forbruket avregnes mellom 07:00 til 20:00, på en time mellom mandag til fredag.

Text

INDOORS

The Queen turned angrily away
from him, and said to the Knave 'Turn them over! 
 
Text

Tariff: Privat / Byggvarme

 

* Prisen på fjernvarme følger spotpris markedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.** Vinterperioden er 1. november til 30. april*** Sommerperioden er 1. mai til 31. oktober

Text

BUILDINGS

Why, every school boy on
Barsoom knows the geography,
and much concerning the fauna
and flora.
Text

Tariff: Næring / Gatevarme
* Prisen på fjernvarme følger spotpris markedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.** vinterperioden er 1. oktober til 31. mars

*** sommerperioden er 1. april til 30. september
Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør nå Fast kr 800,- pr. år. for næringskunder, dette faktureres som et fastbeløp.

Text
 
Tariff privat Prisledd Pris inkl. mva  
  Energiledd Vinter */** Nordpool spot NO1 + 55,28 øre/kWh
  Energiledd Sommer */** Nordpool spot NO1 + 53,03 øre/kWh
Tariff: Næring / Gatevarme Prisledd Pris eks mva  
  Vinter Effektledd Pr. mnd 87 kr/kW
  Vinter Effektledd Pr. mnd > 300 kW 67 kr/kW
  Sommer Effektledd Sommer Pr. mnd 12 kr/kW
  Effektledd Pr. mnd > 300 kW 9 kr/kW
  Energiledd Vinter dag */** Nordpool spot NO1 + 28,09 øre/kWh
  Energiledd Vinter natt/kveld */** Nordpool spot NO1 + 27,49 øre/kWh
  Energiledd Sommer */***** Nordpool spot NO1 + 26,49 øre/kWh

 

Text

Kontakt oss

 

Text

Besøk- / regningsadresse: Jacob Borchs gate 5, 3012 Drammen

E-post: df@df.no

Tel: +47 92 48 35 35  vakttelefon (driftsrelaterte henvendelser utenfor åpningstid) 41577951

Text

Skriv til oss

Form
Fullt navn
Epost
Melding
Text

Editap 2017 All rights reserved

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon