Text

Leverandør av fjernvarme til næringslivet og privatpersoner

siden 1984

Text

Priser og vilkår

Text

Priser og vilkår


Hos oss faktureres forbruket basert på kundens virkelig forbruk av fjernvarme, time for time målt i kilowattime (kWh).

Det settes en pris for fjernvarme hver time, som er summen av spotprisen for den aktuelle timen. I tillegg kommer påslag som multipliseres med forbruket av fjernvarme for den samme timen. Påslaget vil variere naturlig gjennom året og justeres når rammebetingelsene tilsier dette. Ved justeringer av påslaget vil dette bli opplyst på www.df.no og/eller via epost.

 
Text

Pris og tariff


Nedenfor får du en oversikt over hvilke tariffer vi opererer med til kunder i privat og i næringslivet. Les gjerne mer omtariffbeskrivelse av næring / gatevarme og tariffbeskrivelse privat.


Pristabellen er gjeldende per januar 2018 og følger spotpris, sommer- og vinterperioden. Det er det høyeste forbruket avregnes mellom 07:00 til 20:00, på en time mellom mandag til fredag.

Text

INDOORS

The Queen turned angrily away
from him, and said to the Knave 'Turn them over! 
 
Text

Tariff: Privat / Byggvarme


* Prisen på fjernvarme følger spotpris markedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.** Vinterperioden er 1. november til 30. april*** Sommerperioden er 1. mai til 31. oktober

Text

BUILDINGS

Why, every school boy on
Barsoom knows the geography,
and much concerning the fauna
and flora.
Text

Tariff: Næring / Gatevarme


* Prisen på fjernvarme følger spotpris markedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.** vinterperioden er 1. oktober til 31. mars

*** sommerperioden er 1. april til 30. september
Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør nå Fast kr 800,- pr. år. for næringskunder, dette faktureres som et fastbeløp.

Text

Tariff privatPrisledd Pris inkl. mva

Energiledd Vinter */**Nordpool spot NO1 + 55,28 øre/kWh

Energiledd Sommer */**Nordpool spot NO1 + 53,03 øre/kWh
Tariff: Næring / GatevarmePrisledd Pris eks mva

Vinter EffektleddPr. mnd 87 kr/kW

Vinter EffektleddPr. mnd > 300 kW 67 kr/kW

Sommer Effektledd SommerPr. mnd 12 kr/kW

EffektleddPr. mnd > 300 kW 9 kr/kW

Energiledd Vinter dag */**Nordpool spot NO1 + 28,09 øre/kWh
 Energiledd Vinter natt/kveld */**Nordpool spot NO1 + 27,49 øre/kWh

Energiledd Sommer */*****Nordpool spot NO1 + 26,49 øre/kWh


Text

Kontakt oss

 

Text

Besøk- / regningsadresse: Jacob Borchs gate 5, 3012 Drammen

E-post: df@df.no

Tel: +47 92 48 35 35  vakttelefon (driftsrelaterte henvendelser utenfor åpningstid) 41577951

Text

Skriv til oss

Form
Fullt navn
Epost
Melding
Text

Editap 2017 All rights reserved

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon