Drammen Fjernvarme farger vannet!

Drammen Fjernvarme tilsetter fjernvarmevannet farge. Dette gjøres for lettere å kunne finne eventuelle lekkasjer i fjernvarmenettet.

Vannet som blir tilsatt farge er på fjernvarmens lukkede vannkrets og det fargede vannet skal i utgangspunktet ikke bli synlig for Drammen Fjernvarmes kunder. Men, dersom det er lekkasje i veksleren som er krysningspunktet mellom fjernvarmens lukkede vannkrets og byggets egen oppvarming- eller tappevannkrets kan vannet som kommer ut av springen ha en grønn farge. Om det skjer ber vi våre kunder ta kontakt.

Fargen som tilsettes er bionedbrytbar og helt ufarlig for mennesker og miljø. Dersom det er ønskelig med mer info om fargen som brukes så trykk her.

Kontakt
Anders Dalheim
Telefon: 909 11 255
e-post: andersd@df.no


NB: Endringer i tekniske bestemmelser
Drammen Fjernvarme har observert at det elektriske anlegget i flere bygg er jordet mot fjernvarmenettet. Dette er IKKE en trygg løsning og vil vil fortløpende be om at dette endres der vi finner slik jording.

Som en følge av dette er våre tekniske bestemmelser oppdatert med et eget punkt (pkt. 2.2.1.9) hvor det er presisert at dette ikke er lov. Våre tekniske bestemmelser finner du her.