Drammen Fjernvarme fusjonerer AS og KS

Drammen Fjernvarme har frem til nå vært organisert som to selskaper, Drammen Fjernvarme AS og Drammen Fjernvarme KS. I disse dager endres dette slik at vi i fremtiden vil være et selskap - Drammen Fjernvarme AS.

For dere som kunde eller samarbeidspartner vil ikke dette medføre noen endring når prosessen er ferdig, alle avtaler vil bli overført til Drammen Fjernvarme AS med organisasjonsnummer 980 042 006.

For mer informasjon om prosessen kontakt Adm. dir Jon Ivar Bakk på telefon 414 48 202 / e-post: jiba@df.no.

NB: Endringer i tekniske bestemmelser
Drammen Fjernvarme har observert at det elektriske anlegget i flere bygg er jordet mot fjernvarmenettet. Dette er IKKE en trygg løsning og vil vil fortløpende be om at dette endres der vi finner slik jording.

Som en følge av dette er våre tekniske bestemmelser oppdatert med et eget punkt (pkt. 2.2.1.9) hvor det er presisert at dette ikke er lov. Våre tekniske bestemmelser finner du her.

www.fjernvarme.no

Nå skal kullet i Stockholm fases ut

- Ugyldig datoformat
Som en del av reisen for å nå et energisystem basert på 100 prosent fornybar og gjenvunnet varme, planlegger Fortum Värme å bygge et nytt kraftvarmeverk i Lövsta nordvest i Stockholm.

Omsorgsbygg går for fjernvarme

- Ugyldig datoformat

Omsorgsbygg Oslo KF har nylig signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av fjernvarme til seks bygg, som dermed blir mer miljø- og klimavennlige.