Drammen Fjernvarme fusjonerer AS og KS

Drammen Fjernvarme har frem til nå vært organisert som to selskaper, Drammen Fjernvarme AS og Drammen Fjernvarme KS. I disse dager endres dette slik at vi i fremtiden vil være et selskap - Drammen Fjernvarme AS.

For dere som kunde eller samarbeidspartner vil ikke dette medføre noen endring når prosessen er ferdig, alle avtaler vil bli overført til Drammen Fjernvarme AS med organisasjonsnummer 980 042 006.

For mer informasjon om prosessen kontakt Adm. dir Jon Ivar Bakk på telefon 414 48 202 / e-post: jiba@df.no.

NB: Endringer i tekniske bestemmelser
Drammen Fjernvarme har observert at det elektriske anlegget i flere bygg er jordet mot fjernvarmenettet. Dette er IKKE en trygg løsning og vil vil fortløpende be om at dette endres der vi finner slik jording.

Som en følge av dette er våre tekniske bestemmelser oppdatert med et eget punkt (pkt. 2.2.1.9) hvor det er presisert at dette ikke er lov. Våre tekniske bestemmelser finner du her.

www.fjernvarme.no

Klimaeffekten varierer - avhengig av type bioenergi

- Ugyldig datoformat

Pellets fra raskt voksende løvtrær på svenske åkrer har en avkjølende effekt på jordens temperatur, mens bruk av pellets fra grener og topper har motsatt effekt. Det viser en doktoravhandling ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Begge disse brenslene er imidlertid mye bedre for klimaet enn fossilt kull.

Lokalt bioenergiselskap gikk av med seieren

- Ugyldig datoformat
Det var kun 0,09 poeng som gjorde at det nyetablerte selskapet Tingvoll Flis & Varme AS vant fjernvarmekontrakten med Tingvoll kommune, i konkurranse med Norsk Bioenergi.