Drammen Fjernvarme farger vannet!

Drammen Fjernvarme tilsetter fjernvarmevannet farge. Dette gjøres for lettere å kunne finne eventuelle lekkasjer i fjernvarmenettet.

Vannet som blir tilsatt farge er på fjernvarmens lukkede vannkrets og det fargede vannet skal i utgangspunktet ikke bli synlig for Drammen Fjernvarmes kunder. Men, dersom det er lekkasje i veksleren som er krysningspunktet mellom fjernvarmens lukkede vannkrets og byggets egen oppvarming- eller tappevannkrets kan vannet som kommer ut av springen ha en grønn farge. Om det skjer ber vi våre kunder ta kontakt.

Fargen som tilsettes er bionedbrytbar og helt ufarlig for mennesker og miljø. Dersom det er ønskelig med mer info om fargen som brukes så trykk her.

Kontakt
Anders Dalheim
Telefon: 909 11 255
e-post: andersd@df.no


NB: Endringer i tekniske bestemmelser
Drammen Fjernvarme har observert at det elektriske anlegget i flere bygg er jordet mot fjernvarmenettet. Dette er IKKE en trygg løsning og vil vil fortløpende be om at dette endres der vi finner slik jording.

Som en følge av dette er våre tekniske bestemmelser oppdatert med et eget punkt (pkt. 2.2.1.9) hvor det er presisert at dette ikke er lov. Våre tekniske bestemmelser finner du her.

www.fjernvarme.no

Oslo kommune kjøper og splitter Hafslund

- Ugyldig datoformat
Oslo kommune og det finske energikonsernet Fortum er blitt enige om at Oslo skal kjøpe Fortums aksjer i kraftselskapet. Det kommer fram i en børsmelding onsdag morgen. Selskapet vil deretter bli restrukturert. Varme vil erverve 100 prosent av Klemetsrudanlegget fra Oslo Kommune hvoretter Fortum og Oslo kommue vil kjøpe 50 prosent hver av aksjene i Varme inkludert Klemetsrudanlegget fra Nye Hafslund.

Dansk professor: Tysk gigantbatteri et stort feilskudd

- Ugyldig datoformat
Europas største batteri skal installeres i Nord-Tyskland nær grensen til Danmark. Den danske energiprofessoren Brian Vad Mathiesen med spesialfelt energiplanlegging, mener det er et feilskudd av dimensjoner, og at varmepumper ville vært en bedre løsning. Ifølge professoren kunne da både el- og varmekundene fått glede av investeringen.