www.fjernvarme.no

Oslo kommune kjøper og splitter Hafslund

- Ugyldig datoformat
Oslo kommune og det finske energikonsernet Fortum er blitt enige om at Oslo skal kjøpe Fortums aksjer i kraftselskapet. Det kommer fram i en børsmelding onsdag morgen. Selskapet vil deretter bli restrukturert. Varme vil erverve 100 prosent av Klemetsrudanlegget fra Oslo Kommune hvoretter Fortum og Oslo kommue vil kjøpe 50 prosent hver av aksjene i Varme inkludert Klemetsrudanlegget fra Nye Hafslund.

Dansk professor: Tysk gigantbatteri et stort feilskudd

- Ugyldig datoformat
Europas største batteri skal installeres i Nord-Tyskland nær grensen til Danmark. Den danske energiprofessoren Brian Vad Mathiesen med spesialfelt energiplanlegging, mener det er et feilskudd av dimensjoner, og at varmepumper ville vært en bedre løsning. Ifølge professoren kunne da både el- og varmekundene fått glede av investeringen.