www.fjernvarme.no

Macron foreslår en kraftig økning av minsteprisen på CO2-utslipp

- Ugyldig datoformat
Frankrikes president Emmanuel Macron foreslår å øke minsteprisen for CO2-utslipp til 30 euro per tonn – en seksdobling av det som betales i dag. Det vil gi Frankrike store konkurransefortrinn overfor Tyskland, skriver avisen die Welt.

Flomvoll vil sikre Trysil Fjernvarme videre drift

- Ugyldig datoformat
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, inngikk kommunen og de to bedriftene onsdag avtaler som vil forhindre dette i fremtiden. Partene har blitt enige om å bygge en flomvoll på nord- og østsiden av industritomtene. NVE vil bidra med halvparten av kostnadene på om lag 29 millioner kroner.