Leverandør av fjernvarme til næringslivet og privatpersoner siden 1984

Kontakt oss

Historikk

Fjernvarmeutbygging i Drammen startet 1984 i regi av Drammen Energiverk. Under er de viktigste hendelsene i bedriften sålangt listet opp i kronologisk rekkefølge:

1984 - Fyrsentral Nedre Storgate 24 / leveranse Bragernes sentrum.
1986 - Første abonnent på Strømsø / Fyrsentral Konnerudgata 10.
1998 - Drammen Fjernvarme stiftet.
1999 - Drammen Fjernvarme får konsesjon.
2000 - Drammen Kommune beslutter tilknytningsplikt.
2001 - Elvekrysning, binder sammen fjernvarme - nettet på Strømsø og Bragernes.
2002 - Biobrenselanlegg på Sundland åpnes.
2012 - Brakerøya varmesentral åpnes.

Nøkkeltall (2020)

> 85 MW produksjons kapasitet
Ca. 30 km fjernvarmenett (grøft).
Ca. 85 GWh leveranse
Ca. 285 kundesentraler
Ca. 54 mill. kroner i omsetning
6,7 årsverk, 7 ansatte
24/7 vaktberedskap