Leverandør av fjernvarme til næringslivet og privatpersoner siden 1984

Kontakt oss

Priser og vilkår

Priser og vilkår

Hos oss faktureres forbruket basert på kundens virkelig forbruk av fjernvarme, time for time målt i kilowattime (kWh).

Det settes en pris for fjernvarme hver time, som er summen av spotprisen for den aktuelle timen. I tillegg kommer påslag som multipliseres med forbruket av fjernvarme for den samme timen. Påslaget vil variere naturlig gjennom året og justeres når rammebetingelsene tilsier dette. Ved justeringer av påslaget vil dette bli opplyst på www.df.no og/eller via epost.

Pris og tariff

Nedenfor får du en oversikt over hvilke tariffer vi opererer med til kunder i privat og i næringslivet. Les gjerne mer omtariffbeskrivelse av næring / gatevarme og tariffbeskrivelse privat.


Pristabellen er gjeldende per januar 2018 og følger spotpris, sommer- og vinterperioden. Det er det høyeste forbruket avregnes mellom 07:00 til 20:00, på en time mellom mandag til fredag.

Tariff: Privat / Byggvarme

* Prisen på fjernvarme følger spotpris markedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.** Vinterperioden er 1. november til 30. april*** Sommerperioden er 1. mai til 31. oktober

Tariff: Næring / Gatevarme

* Prisen på fjernvarme følger spotpris markedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.** vinterperioden er 1. oktober til 31. mars

*** sommerperioden er 1. april til 30. september
Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør nå Fast kr 800,- pr. år. for næringskunder, dette faktureres som et fastbeløp.


Tariff privat

Prisledd Pris inkl. mva

Energiledd Vinter */**

Nordpool spot NO1 + 55,28 øre/kWh

Energiledd Sommer */**

Nordpool spot NO1 + 53,03 øre/kWh

Tariff: Næring / Gatevarme

Prisledd Pris eks mva

Vinter Effektledd

Pr. mnd 87 kr/kW

Vinter Effektledd

Pr. mnd > 300 kW 67 kr/kW

Sommer Effektledd Sommer

Pr. mnd 12 kr/kW

Effektledd

Pr. mnd > 300 kW 9 kr/kW

Energiledd Vinter dag */**

Nordpool spot NO1 + 28,09 øre/kWh

Energiledd Vinter natt/kveld */**

Nordpool spot NO1 + 27,49 øre/kWh

Energiledd Sommer */*****

Nordpool spot NO1 + 26,49 øre/kWh